Afvalwaterketen optimalisatie in Culemborg

LinQiot vervult de rol van datatolk in gemeente Culemborg op het vlak van meten en monitoring in het rioolbeheer. Gemeente Culemborg maakt deel uit van het samenwerkingsverband NWrR (Netwerk Waterketen regio Rivierenland). In dit samenwerkingsverband wordt afvalwaterdata gecentraliseerd en vanuit het samenwerkingsverband geanalyseerd.

LinQiot fungeert als datatolk, zijnde een ‘vertaler’ tussen de verschillende disciplines die bij rioolbeheer vaak aan bod komen. LinQiot zorgt er ook voor dat punten daadwerkelijk worden opgelost. Door het inzetten van LinQiot als datatolk wordt miscommunicatie, onduidelijkheden, verkeerde interpretatie over de inhoud, etc. voorkomen. 

Voor de opvolging van meldingen en bevindingen werkt LinQiot nauw samen met de medewerkers van gemeente Culemborg. Samen worden bevindingen verklaart en bepaald welke stappen noodzakelijk zijn om tot een structurele oplossing te komen.

Er zijn al een aantal interessante cases langsgekomen en opgelost door de beheerder van gemeente Culemborg met ondersteuning van LinQiot. Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van het aantal storingen in de verschillende gebieden.

Groot voordeel van een dergelijke samenwerking is het combineren van kennis van de verschillende partijen (theorie versus praktijk), zoals specifieke kennis over data-analyse, gemalen, het stelsel binnen de gemeente en specifieke kennis in de markt. 

De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een detacheringsovereenkomst waarbij er ruimte is om de gewenste inzet flexibel en per week te kunnen bepalen.

Arjan Leneman