Optimaliseren TCN-hoofdpost Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen heeft LinQiot de opdracht gegeven om haar telemetrie systeem voor gemalen, overstorten en randvoorzieningen verder te optimaliseren.

De gemeente maakt gebruik van de TeleControlNet hoofdpost van de firma Interact. De hoofdpost is enkele jaren geleden aangeschaft en de gemeente had de behoefte om een onafhankelijke scan te laten uitvoeren en hiermee de stand van zaken betreffende telemetrie te laten uitzoeken. De bevindingen uit de scan zijn in een rapportage verwerkt. Met deze rapportage kan de gemeente Haaksbergen optimalisaties doorvoeren waardoor monitoren van haar telemetrieobjecten nog effectiever en efficiënter wordt.

Uit de scan bleek dat de basis van het systeem prima op orde is, maar dat er nog wel aandachtspunten zijn op het vlak van implementatie en configuratie van het systeem. Onderdelen die in een dergelijke scan worden geanalyseerd  zijn:

  • Zijn revisies wel verwerkt in het systeem en klopt de huidige maatvoering nog wel?

  • Worden alarmen (nog) goed doorgemeld?

  • Zijn er goede afspraken gemaakt met leveranciers?

  • Worden gegevens op de juiste wijze gevalideerd?

  • Staan de instellingen (nog) goed in het systeem en werken de objecten optimaal?

  • Werkt de communicatie (nog) naar behoren en kan dit geoptimaliseerd worden?

  • Etc.

Arjan Leneman