Duurzame Rotonde

 
Duurzame-Rotonde-01-3.jpg
 

LinQiot heeft samen met een aantal partners de meest duurzame rotonde van Nederland gerealiseerd voor BUHA/gemeente Doetinchem. Op de rotonde wordt wind- en zonne-energie opgewekt met een windmolen bovenop de ANWB-mast en 18 zonnepanelen. De energie (3.500 kWh) wordt overdag opgeslagen in accu's en 's avonds en 's nachts gebruikt om een groot gedeelte van de rotonde en de bedrijvenweg te verlichten (35 lichtmasten).

Daarnaast is de rotonde voorzien van olifantsgras. Olifantsgras heeft de energetische waarde van steenkool en heeft nauwelijks onkruidbestrijding, insecticide, irrigatie of bemesting nodig. Daarnaast kunnen er bouwmaterialen, papier, bioplastics of biobrandstoffen van gemaakt worden.

Er is tevens een fijnstofmeting geplaatst en wordt geteld hoeveel auto's de rotonde passeren. Alle informatie van de windmolen, zonnepanelen, fijnstofmeting en telling van het aantal auto's wordt verzameld en overzichtelijk gepresenteerd op de website www.duurzamerotonde.nl. LinQiot draagt zorg voor het verzamelen van de gegevens, bewerken en het doorsturen naar de website van www.duurzamerotonde.nl.

Deze rotonde mag dus met recht de meest duurzame rotonde van Nederland genoemd worden en is een voorbeeld hoe met nieuwe technieken duurzaamheid kan worden bevorderd.

Editor's PicksMaarten Rots