Samenwerking Netwerk Waterketen regio Rivierenland

 
 

LinQiot analyseert de komende vier jaar data uit de watergerelateerde objecten van verschillende gemeenten en waterschap Rivierenland binnen het samenwerkingsverband (NWrR).

LinQiot adviseert op basis van de resultaten uit de analyses welke verbeteringen in het afvalwatersysteem mogelijk zijn.

De analyse van de data wordt uitgevoerd met de reeds aanwezige Xylem Aquaview++ hoofdpost, welke het samenwerkingsverband al enige jaren in gebruik heeft. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de door LinQiot ontwikkelde analyse- en visualisatietools.

 
IMG_4066.jpg
 
Maarten Rots