Linqiot analyseert

analyse

Telemetrie geeft realtime inzicht in de werking van objecten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gemalen) en lost veelal problemen voor de korte termijn op. LinQiot stelt dat veel van deze problemen voorkomen hadden kunnen worden!

LinQiot combineert trenddata uit telemetriesystemen met data uit andere bronnen, zoals neerslag-, grondwater-, rivierstanden-, slimme meter- en beheerdata. Deze data wordt gestandaardiseerd, op een overzichtelijke wijze gepresenteerd en geanalyseerd.

LinQiot biedt meerwaarde op verschillende punten:

  • Realiseren van kostenbesparingen (energie, vervanging en optimalisatie)

  • Toetsing werking objecten aan (riolerings)plannen

  • Ondersteunen gemeenten met kennis en verbetervoorstellen

  • Combineren van datastromen en hiermee aanvullend inzichten bieden